Conifers

Araucaria araucana 25-30 CM C4 Rozenpot label photo15
Araucaria araucana 30-40 CM Cont 7,5 Liter
Araucaria araucana 40-50 CM C 7,5 photo15
Araucaria araucana 50-60 CM C 10 photo15
Araucaria araucana 60-70 CM C 15 photo15
Araucaria araucana 70-80 CM C 15 photo15
Araucaria araucana 80-90 CM C 15
Chamaecyparis o. ‚Nana Gracilis‘ 15-20 CM C 1,5 label photo15
Chamaecyparis p. ‚Boulevard‘ 15-20 CM C 2 photo15
Chamaecyparis p. ‚Baby Blue‘ 15-20 CM C 2 label photo15
Chamaecyparis p. ‚Sungold‘ 20-25 CM C 2 label photo15
Cupressocyparis leylandii 80-100 CM C 3 label photo15
Cupressocyparis leylandii 100-125 CM C 3
Juniperus comm. ‚Green Carpet‘ 25-30 CM C 2 label photo15
Juniperus comm. ‚Repanda‘ 25-30 CM C 2 label photo15
Juniperus hor. ‚Wiltonii‘ 25-30 CM C 2 label photo15
Juniperus med. ‚Old Gold‘ 20-30 CM C 2 label photo15
Juniperus procumbens ‚Nana‘ 25-30 CM C 2 label photo15
Juniperus squamata ‚Blue Carpet‘ 25-30 CM C 2 label photo15
Juniperus squamata ‚Blue Star‘ 20-25 CM C 2 label photo15
Pinus mugo mughus 15-20 CM C 1.5 label photo15
Taxus baccata 60-80 CM C 15 photo15
Taxus baccata 80-100 CM C 15 photo15
Thuja occ. ‚Danica‘ 20-25 CM C 2 label photo15
Thuja occ. ‚Rheingold‘ 20-25 CM C 2 photo15
Thuja occ. ‚Teddy‘ 20-25 CM C 2 label photo15
Thuja orient. ‚Aurea Nana‘ 20-25 CM C2 label photo15
Tsuga can. ‚Jeddeloh‘ 20-25 CM C 2 label photo15